Huisregels

 1. Zonder toestemming van de dienstdoende beheerder heeft niemand toegang achter de bar, in het magazijn of in de keuken.
 2. De muziekinstallatie wordt alleen door de dienstdoende beheerder bediend. Deze kan ten behoeve van een activiteit toestemming verlenen aan anderen.
 3. Het is niet toegestaan iets aan muren of ramen te bevestigen zonder toestemming van de beheerder.
 4. De kantoorruimte en het kopieerapparaat kunnen alleen gebruikt worden met toestemming van de dienstdoende beheerder.
 5. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen.
 6. Iedere werkgroep is verplicht na de activiteit de consumpties af te rekenen bij de beheerder.
 7. De leiding van de werkgroep dient er op toe te zien dat de gebruikte ruimte na afloop van de activiteit schoon wordt achter gelaten en in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.
 8. Het opstellen van meubilair en/of apparatuur en/of andere voorzieningen, anders dan standaard aanwezig, kan alleen na overleg en met toestemming van de beheerder.
 9. De voor de activiteit verantwoordelijke vrijwilliger gebruikt de ruimte alleen voor het doel waarvoor deze besproken is.
 10. In het wijkgebouw is het verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 11. Honden met uitzondering van “hulphonden” mogen niet naar binnen.
 12. Bij diefstal en/of onverantwoordelijk gedrag wordt door de beheerder en/of het bestuur aangifte gedaan bij de politie.
 13. De beheerder en het bestuur kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of vernieling van persoonlijke eigendommen van bezoekers.
 14. Het beheer van de wijkvereniging zorgt er voor dat de besproken ruimte tijdig, schoon en voor wat betreft de inrichting overeenkomstig de aard van de activiteit  beschikbaar is.
 15. Schade veroorzaakt door gebruiker of bezoeker komt voor rekening van de veroorzaker.
 16. Van bovengenoemde punten kan door het bestuur worden afgeweken.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2012.