Organisatie

Wijkvereniging ’t Achterom

 

Voorzitter: Frans Derks (06-22970148 / 024-6416867)
Secretaris: Bas Verschoor (06-33132949)
Penningmeester: Wil van Brandenburg (06-51929992)
Bestuurslid activiteiten/website: Henk Verstappen (06-53528466)
Bestuurslid PR: Marcel van de Berg (06-27238267)
Bestuurslid: Theo van de Vondervoort (06-57545995)

Beheerder: Peter de Schouwer (024-6415114 / 06-28346722)

Wijkvereniging ’t Achterom kan alleen bestaan dankzij zijn leden. Onder de menuknop “Wijkcentrum ’t Achterom” kunt u vinden hoe u lid kunt worden.

Door het bestuur is op 27 juni 2017 de “Beleidvisie-plan wijkvereniging ’t Achterom 2017-2022” vastgesteld voor de nabije toekomst van de wijkvereniging. Deze kunt u hier lezen.

Eveneens beschikt ’t Achterom over een op onze situatie afgestemd privacy beleid. Dat kunt u hier lezen.

 

De taakverdeling binnen het bestuur is hier vastgelegd.