Organisatie

Wijkvereniging ’t Achterom

 

Voorzitter: Henk Verstappen (06-53528466) (ad interim)
Secretaris: Bas Verschoor (06-33132949)
Penningmeester: Marcel van de Berg (06-27238267)
Bestuurslid activiteiten/website: Henk Verstappen (06-53528466)
Bestuurslid PR: Theo van de Vondervoort (06-57545995)

Beheerder: Peter de Schouwer (024-6415114 )

Wijkvereniging ’t Achterom kan alleen bestaan dankzij zijn leden. Onder de menuknop “Wijkcentrum ’t Achterom” kunt u vinden hoe u lid kunt worden.

Door het bestuur is op 27 juni 2017 de “Beleidvisie-plan wijkvereniging ’t Achterom 2017-2022” vastgesteld voor de nabije toekomst van de wijkvereniging. Deze kunt u hier lezen. Een nieuwe versie is momenteel in aanmaak door het Bestuur.

Eveneens beschikt ’t Achterom over een op onze situatie afgestemd privacy beleid. Dat kunt u hier lezen.

 

De taakverdeling binnen het bestuur is hier vastgelegd.